Kancelaria świadczy następujące usługi:

Obsługa księgowa
- kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych, księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,
- prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług VAT,
- prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
- obsługa transakcji wewnątrzunijnych i zagranicznych,
- przygotowywanie i składanie w urzędach skarbowych miesięcznych deklaracji podatkowych,
- reprezentacja Klienta przed urzędami skarbowymi i organami kontroli skarbowej,
- wykonanie rocznych sprawozdań finansowych i rocznych rozliczeń działalności,
- sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT-16, PIT-28, PIT-36, PIT-37,
- prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,
- opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
- doradztwo rachunkowo – księgowe.

Obsługa kadrowo – płacowa i ZUS
- obsługa umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło,
- sporządzanie list płac,
- obsługa kartotek wynagrodzeń pracowników,
- sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
- kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS ( deklaracje zgłoszeniowe, deklaracje rozliczeniowe, przekaz elektroniczny, raporty imienne dla pracowników ),
- reprezentacja Klienta w ZUS,
- współpraca z kancelariami prawnymi wyspecjalizowanymi w problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Doradztwo finansowe i organizacyjne
- konsultacje związane z prowadzeniem bieżącej działalności,
- konsultacje i pomoc w otwieraniu działalności gospodarczej, wybór najkorzystniejszej formy prawnej dla rozpoczynanej działalności, reprezentacja w urzędach,
- pomoc prawnicza współpracujących kancelarii prawnych,
- pomoc w zawieraniu umów leasingowych,
- pomoc w uzyskaniu kredytów i pożyczek hipotecznych,
- pomoc w uzyskaniu dotacji z Unii Europejskiej,
- pomoc w opracowaniu wniosków kredytowych i biznesplanów dla banków i firm leasingowych.

Zawsze jesteśmy gotowi na wykonanie wszelkich nietypowych usług i załatwienie trudnych spraw naszych Klientów. Gwarantujemy całkowitą poufność i pełne bezpieczeństwo informacji przekazanych nam przez Klientów na każdym etapie współpracy.

© Kancelaria Finansowo - Księgowa "KILJAŃCZYK" || Projekt i wykonanie: Anna Kiljańczyk